Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

rabarbarowo
Play fullscreen

Cóż mam od życia? — troskę i pieśń

(ciebie już nie ma).

Muszę im ufać, muszę je nieść,

pisać poemat.

June 13 2018

rabarbarowo
czy ja proszę o tak wiele? chciałabym jeszcze raz się przytulić, bo to rozstanie przyszło znienacka 
rabarbarowo
Całym sercem kocham patrzeć na nasze wspólne zdjęcia, bo widzie na nich to jakie byłyśmy szczęśliwe, ale jeszcze bardziej lubię oglądać zdjecia, które Ty mi zrobiłaś. One dają mi szansę popatrzenia na siebie przez Twoje okulary, wtedy dostrzegam jak bardzo mnie kochałaś i co straciłam. Boli bardzo, ale tylko dzięki nim mogę jeszcze raz poczuć twój czuły wzrok na mojej skórze.
rabarbarowo
5907 426c
Reposted bycathillium cathillium

February 05 2015

rabarbarowo
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostanie tak jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę
dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk

February 04 2015

rabarbarowo
5723 3072
Reposted frommentha mentha viayippie yippie

February 03 2015

rabarbarowo
rabarbarowo
2033 4d3a 500
rabarbarowo
1414 f6bd 500
rabarbarowo
1372 ce10 500
rabarbarowo

January 14 2015

rabarbarowo
3415 6af0 500
Reposted byalekstymiakkop

January 10 2015

rabarbarowo

Ida (2013)
Reposted frompanimruk panimruk viaNoirBlanc NoirBlanc
rabarbarowo
5944 819d
Reposted byyippiezouza

January 09 2015

rabarbarowo
3606 20d2
rabarbarowo
3442 b055
rabarbarowo
3212 add1
rabarbarowo
3115 4825
Reposted byrhubarbrryippie
rabarbarowo
3043 e046
Reposted byakwardlovvie
rabarbarowo
2936 2d88
Reposted byakwardlovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl